SWARA East African Wildlife Magazine: Eco-tourism – Save the primates

tjena4

Artikel publicerad i östafrikanska magasinet SWARA – East African Wildlife Society’s Quarterly Magazine, om apornas utsatthet i Kenyas exploaterade turismområden.

Under 2009 bodde och arbetade jag sex månader med utrotningshotade apor i Kenya, vilket resulterade i ett antal regionalt publicerade reportage om miljön och djurlivet.