ShapeUp: Hälsa – Fuck cancer!

fuckcanceravatar

Lagom till Rosa Oktober: ett reportage om bröstcancer, om anhöriga, om döttrar och mödrar, om vägen tillbaka och hur man hanterar ett sjukdomsbesked. Publicerat i ShapeUp 2014.