Artiklar & reportage

Jag skriver texter till såväl nyhetsmedier som magasin – notiser, plocksidor, intervjuer och reportage.

Digital kommunikation & webb

Jag producerar innehåll och relevanta nyheter till din webbplats, sajt eller hemsida som lockar till klick och läsning. Ett bra nyhetsflöde är väl anpassat till målgruppen och kan länka vidare till publikationer, artiklar eller videor för att få större spridning. Kommunikationen kan också ske via en Facebook-sida, ett Twitter- eller Instagram-konto.

Redaktörskap

Varje titel eller publikation behöver en spindel i nätet som leder och håller ihop arbetet. Som redaktör organiserar jag arbetet från idé till färdigt material redo för layout/tryck, men kan också ta hand om delar av det. Efter dina önskemål planerar jag upplägg, sidscheman, gör text- och bildjobb, redigerar och sköter kommunikation med layout/frilansar/förlag. Allt enligt tidplan och budget.

Textredigering & korrektur

Jag erbjuder hela paketet: du skickar in ett råmaterial och får tillbaka det färdigt för publicering. Jag bearbetar form (upplägg och rubriker), innehåll (ordval och målgruppsanpassning) samt korrekturläser. Jag omarbetar också tryckta texter för webben.