Jakten på gas hotar kustidyllen

PUBLICERAT I SYDSKUSTEN, SPANIEN #2 2013 © ANNA SANDAHL

Beslutet är fattat. Oljebolaget Repsol är redo att borra efter naturgas i havsbottnen utanför Costa del Sol. Prospekteringen som går under namnet ”Sirocco A” är planerad nio kilometer utanför Mijas och Fuengirola och inleds nästa år. En fantastisk möjlighet för regionen att tjäna pengar, menar regeringen. En miljökatastrof, anser kustinvånare. Är den senaste tidens motreaktioner överdrivna eller riskerar solparadiset att förvandlas till ett oljejättarnas borrhål?

”INGA PROVBORRNINGAR efter naturgas på Costa del Sol!”
Plakatet talar sitt tydliga språk. Det gör även de över hundra personer som bildat en mänsklig protestkedja längs strandpromenaden i Fuengirola, iklädda skyddsdräkter och vita munskydd: inga gasprospekteringar i våra kustvatten. Protestkedjan sträcker sig längre än en kilometer, och journalister och tv-reportrar springer kors och tvärs för att dokumentera de sammanbitna demonstranterna. Det är en solig dag i januari 2013 och diskussionen kring Repsols planerade inventering av metangas utanför kusten når en kritisk punkt. En punkt då hätsk polemik bryter ut mellan politiker, invånare och miljöorganisationer om vart Costa del Sol egentligen är på väg.

En oslipad diamant
Nio kilometer söder om Punta de Calaburras i Mijas och tolv kilometer sydväst om Fuengirola ska en metertjock borr ta sig 1 600 meter ner i havsbottnen i sökandet efter naturgas. Sonderingen, som kallas Sirocco A, var planerad mellan februari och april i år men sköts nyligen upp då alla dokument fortfarande inte hunnit färdigställas. Dock är de viktigaste pusselbitarna på plats sedan regeringen gav klartecken för planerna redan i julas. Också det kanadensiskägda bolaget CNWL Oil España har försökt få tillstånd att provborra efter gas under denna period, men väntar fortfarande på grönt ljus.

Målet med Repsols gasprospektering är att hitta depåer med kolväten som metan och etan, kemiska föreningar som ingår i naturgas, vilket är världens tredje vanligaste energikälla efter kol och olja. Partido Popular har varit tvetydigt inställt till provborrningarna men menar att nya gasfyndigheter skulle innebära stora ekonomiska intäkter för hela regionen. Spanien skulle minska sitt beroende av importerad naturgas. Sådana vinster skulle betyda ökad välfärd och möjlighet till fler regionala satsningar på exempelvis turistnäringen. För de kustbor som uttryckt oro över prospekteringen, som trots allt beräknas kosta över 100 miljoner euro, har regeringen förklarat att allt sker under kontrollerade former.
– Vi garanterar förstås att borrningarna är helt säkra, både för människor och för miljön.
Men PSOE befarar annat.

”Fullständigt otänkbart”
I ett pressmeddelande förklarar PSOE att gasborrningar i Costa del Sols populära badvatten kommer att ge kusten ett sämre internationellt rykte och på så vis snarare försvåra för turistnäringen.
– De potentiella skador som kan uppstå vid borrningarna riskerar slå ut över 200 000 arbetstillfällen inom sektorn, säger PSOE-ledaren i Marbella José Bernal.
Partiets talesman i Torremolinos, José Ortiz, går ännu längre i sin riskbedömning:
– Det är fullständigt otänkbart att driva igenom ett projekt som äventyrar både den nuvarande och den framtida turismen på kusten. Sökandet efter gas på Costa del Sol kommer få ödesdigra konsekvenser. Vi har inte råd med det.

Annan kritik fokuserar på att Costa del Sol väljer att prioritera Repsols projekt framför att lösa sanitetsproblemen på kusten, samt att den eftersökta naturgasen i slutändan inte är speciellt miljövänlig. Som energikälla används gasen främst för att producera el och värme, men när den förbränns frisläpps mycket koldioxid i atmosfären vilket bidrar till växthuseffekten. Motargumentet har varit att naturgasen trots allt är det bästa alternativet bland de fossila bränslena, då den släpper ut 30 procent mindre koldioxid än vad förbränningen av olja gör och ungefär hälften så mycket som förbränningen av kol.

Hotar ekosystemet
Något som har väckt starka känslor hos allmänheten är hotet mot kustens natur och djurliv. Vad händer egentligen under vattenytan när tjocka borrar penetrerar havsbottnen på 1,6 kilometers djup?
– En plattform på 5 300 kvadratmeter som spiller bränsle och läcker gas kan förstöra vårt rika ekosystem i havet. Över 1 000 fiskare riskerar att bli utan jobb i mer än ett år eftersom de måste vänta på att djurlivet återhämtar sig efter prospekteringen, säger José Bernal.

Repsol hävdar emellertid att borrningarna inte kommer att påverka kustmiljön negativt på något sätt. Sirocco A kommer att genomföras under en period som inte sammanfaller med turistsäsongen eller viktiga migrations- eller parningsperioder för olika djurarter såsom delfiner, sköldpaddor och valar. Bolaget förklarar vidare att borrplattformen knappt kommer att synas från kusten eftersom själva maskineriet finns under vattenytan. Att borrningarna till exempel skulle påverka stränderna finns det ingen risk för.

Patrik Arlesäter, 41 år och projektutvecklare med hus utanför Estepona, tycker att miljöaspekten måste diskuteras.
– Själva borrandet efter gas bekommer mig inte så mycket. Jag förstår att det finns ekonomiska intressen och har inga problem med det. Men man kan ha en diskussion om hur hårt man ska gå åt miljön i jakten på att möta efterfrågan.
Mijas-bon och professorn Jorge Margüenda gjorde slag i saken och skrev ett brev till före detta industri-, energi- och turismministern Miguel Sebastián.
– Ministeriet måste lyssna på oss medborgare när vi motsätter oss jakten på en energiresurs som inte är miljömässigt hållbar. Provborrningarna påverkar oss alla i någon mån och är ett steg bakåt i utvecklingen mot en hållbar framtid.

Säkra tester
När PSOE:s ordförande i Málagaprovinsen Miguel Ángel Heredia ifrågasätter sammanträffandet mellan Repsols initiativ och CNWL Oil Españas, svarar regeringen att oljebolagen jobbar på goda grunder. Repsol har tagit sig igenom en lång rad juridiska och miljövetenskapliga prövningar för att få sina tillstånd. Bland annat har Miljödepartementet genomfört en noggrann analys av planerna innan de godkänt dem och då med villkoret att borrningen måste ske under utsatt tidperiod. Repsol har också varit tvungna att redovisa en plan för hur de ska agera vid en eventuell gas- eller bränsleläcka.

”Nio kilometer från kusten kan förstås kännas väldigt nära. Men det handlar om naturgas, inte olja. Man ska också komma ihåg att det redan pågår en liknande utvinning i kustområdet sedan 15 år tillbaka som aldrig har gett upphov till några som helst problem”, skriver regeringen, och syftar på Repsols naturgasutvinning i Cádizbukten, ett initiativ känt som Poseidón.

Regeringen har rätt. Det är inte första gången Spaniens södra havskust exploateras för gas- och oljeutvinning. Faktum är att Repsols initiativ Sirocco A är långt ifrån nytt. Det har planerats i över tio år.

En evig tvist
Redan 2005 kartlade Repsol och Gas Natural med hjälp av seismiska undersökningar ett 16 kilometer långt gasfält i havsbottnen utanför Costa del Sol. I juli 2011 lät man analysera förutsättningarna för provborrningar utifrån nationella miljöregler. Planerna godkändes och regeringen gav Repsol ja. Projektet var i hamn, och motreaktionerna lät inte vänta på sig. Oroliga kustbor började propagera för att stoppa borrningarna, och under ett och ett halvt år sköts borrningarna upp.

Vid beskedet om att allt skulle påbörjas redan i februari 2013 blev det bråttom. Sedan förra sommaren pågår folkprotesten mot Sirocco A, som många menar innebär början på slutet för Costa del Sol som ledande turistdestination. En opinion som enligt Repsol och regeringen är överdriven och obefogad. Industriminister José Manuel Soria påminner dock om att gasprospekteringen faktiskt är just bara en prospektering som går ut på att rekognosera. Med det inte sagt att några framtida provborrningar nödvändigtvis kommer att äga rum.

När Repsol i mitten på februari kom med beskedet att vårens borrningar skulle skjutas upp ytterligare en gång, tolkade Mijas borgmästare Ángel Nozal (PP) det som att de ständiga förseningarna betyder att planerna i slutändan kommer att gå i stöpet.
– Jag tror att regeringen medvetet bromsar projektet i väntan på att hitta en annan plats för Repsol att borra på. Särskilt med tanke på de dramatiska reaktionerna man fått från allmänheten och turistbranschen. Repsol måste borra längre ut från kusten om de vill fullfölja planerna. Men i själva verket tror jag att förseningen kommer att leda till att projektet avbryts.

I mitten på februari godkände Málaga kommun en motion från IE, som uppmanar regionalregeringen att frysa alla påtänkta prospekteringar efter olja och gas i området utanför Costa del Sol tills vidare. I väntan på nya besked fortsätter protesterna längs kusten och debatten innanför parlamentets väggar.

© Anna Sandahl. Reaktioner från läsare/politiker se här.