Anna Sandahl

Jag håller föreläsningar och kurser inom effektiv digital kommunikation. Innehållet riktar sig främst till företag, organisationer och kommuner, men fungerar också som inslag i olika medieutbildningar.

Områden

 • Digital kommunikation och strategi – att nå ut och träffa rätt
 • Varumärkesstrategi och innehållsplanering
 • Content marketing och data-driven storytelling
 • Affärsnytta i digitala kanaler
 • Att skriva effektivt för nätet – rubriksättning, inlägg och publicering
 • Innehållsplanering med dataanalys i Google Analytics

Jag har föreläst bl a för

 • Berghs School of Communication 
  Kursen Effektiv Marknadskommunikation
 • Malmö Universitet
  Lärare på kursen Att Skriva och Publicera i Digitala Medier och kursansvarig för kurserna Digital Strategi, Digitala Format, Sociala Medier och Digital Portfolio)
 • Internet I Fokus
  Föredraget Data-driven content marketing
 • Medieinstitutet 
  Lärare på utbildningarna Webbanalytiker och Onlinemarknadsförare
 • Grafiska Akademin
  Kursansvarig för kurserna Content Marketing, Skriva För Webben och Affärsnytta i Sociala Medier
 • Utbildat Sveriges Facköversättarförening i Uppsala och kommunikationspersonal vid Lunds universitet samt regionala nätverk inom entreprenörskap och innovation, bl a hos Tillväxt Malmö

Vill du boka mig som föreläsare?

För närvarande ger jag inga föreläsningar eller kurser.