Föreläsningar och kurser

Anna Sandahl

Jag håller föreläsningar och kurser inom effektiv digital kommunikation. Innehållet riktar sig främst till företag, organisationer och kommuner, men kan också fungera som inslag i olika medieutbildningar.

Områden:

  • Digital kommunikation och strategi – att nå ut och träffa rätt
  • Varumärkesstrategi och contentplanering
  • Content marketing och data-driven storytelling
  • Affärsnytta i sociala medier
  • Att skriva effektivt för nätet – rubriksättning, inlägg och publicering
  • Contentplanering med Google Analytics

Jag har föreläst bl a på Berghs School of Communication (Digital Marknadskommunikation), Grafiska Akademin (kursansvarig för Content Marketing, Skriva För Webben och Affärsnytta i Sociala Medier), Malmö Högskola (lärare på Att Skriva och Publicera i Digitala Medier – delkurserna Digital Strategi, Digitala Format, Sociala Medier och Digital Portfolio), konferensen Internet I Fokus (data-driven content marketing), på Medieinstitutet (lärare på utbildningarna Webbanalytiker och Onlinemarknadsförare), utbildat Sveriges Facköversättarförening i Uppsala och kommunikationspersonal vid Lunds universitet samt regionala nätverk inom entreprenörskap och innovation, bl a hos Tillväxt Malmö.

Anna Sandahl Content Copywriting Marknadsföring Malmö

Vill du boka mig som föreläsare?

Slå mig en pling på 0709 99 11 01 eller mejla några rader om vad du tänker dig till info@anna-sandahl.se.