Föreläsningar och kurser

Anna Sandahl

Jag håller föreläsningar och kurser inom effektiv digital kommunikation. Innehållet riktar sig främst till företag, organisationer och kommuner, men fungerar också som inslag i olika medieutbildningar.

Områden:

  • Digital kommunikation och strategi – att nå ut och träffa rätt
  • Varumärkesstrategi och innehållsplanering
  • Content marketing och data-driven storytelling
  • Affärsnytta i digitala kanaler
  • Att skriva effektivt för nätet – rubriksättning, inlägg och publicering
  • Innehållsplanering med dataanalys i Google Analytics

Jag har föreläst bl a på Berghs School of Communication (Effektiv Marknadskommunikation), Malmö Universitet (lärare på Att Skriva och Publicera i Digitala Medier – kursansvarig för kurserna Digital Strategi, Digitala Format, Sociala Medier och Digital Portfolio), konferensen Internet I Fokus (data-driven content marketing), på Medieinstitutet (lärare på utbildningarna Webbanalytiker och Onlinemarknadsförare), Grafiska Akademin (kursansvarig för Content Marketing, Skriva För Webben och Affärsnytta i Sociala Medier), utbildat Sveriges Facköversättarförening i Uppsala och kommunikationspersonal vid Lunds universitet samt regionala nätverk inom entreprenörskap och innovation, bl a hos Tillväxt Malmö.

Anna Sandahl Content Copywriting Marknadsföring Malmö

Vill du boka mig som föreläsare?

För närvarande ger jag inga föreläsningar eller kurser.