Anna Sandahl

Jag håller föreläsningar och kurser inom effektiv digital kommunikation. Innehållet riktar sig främst till företag, organisationer och kommuner, men fungerar också som inslag i olika medieutbildningar.

Områden

  • Digital kommunikation och strategi – att nå ut och träffa rätt
  • Varumärkesstrategi och innehållsplanering
  • Content marketing och data-driven storytelling
  • Affärsnytta i digitala kanaler
  • Att skriva effektivt för nätet – rubriksättning, inlägg och publicering
  • Innehållsplanering med dataanalys i Google Analytics

Jag har föreläst bl a för

  • Berghs School of Communication 
    Kursen Effektiv Marknadskommunikation
  • Malmö Universitet
    Lärare på kursen Att Skriva och Publicera i Digitala Medier och kursansvarig för kurserna Digital Strategi, Digitala Format, Sociala Medier och Digital Portfolio)
  • Internet I Fokus
    Föredraget Data-driven content marketing
  • Medieinstitutet 
    Lärare på utbildningarna Webbanalytiker och Onlinemarknadsförare
  • Grafiska Akademin
    Kursansvarig för kurserna Content Marketing, Skriva För Webben och Affärsnytta i Sociala Medier
  • Utbildat Sveriges Facköversättarförening i Uppsala och kommunikationspersonal vid Lunds universitet samt regionala nätverk inom entreprenörskap och innovation, bl a hos Tillväxt Malmö

Vill du boka mig som föreläsare?

För närvarande ger jag inga föreläsningar eller kurser.